Archivo de la categoría: Fotos trucaes

Fotos trucaes per mosatros. Estes fotos poden servir pa’ls cartells que ficarem per els carrers.

Enllasos interesants

http://wordpress.com/http://www.google.es/

http://linux.org/

http://www.microsoft.es/

http://es.youtube.com/

Anuncios

Foto de la tarta… Mel, Barraca mel

Crec que no ficareu moltes pegues…

mel

Qué vos pareix?

Foto triá i retocá. Si vos pareix bé se queda esta…barracadefinitiva

Noticies d´ultima hora

Punxa ací: Noticies Exclusives de Vicente Gimeno Barraca

Esta fragoneta no es la de Barraca pero bé que pensaría en ficarli la nota que li han ficat…

Fragoneta

PD: Es un Fragoneta McLaren…

Foto definitiva del blusó…

Bueno mestres, com ja quedarem, ací está la foto definitiva que durem en el blusó…

foto_def

BarracaSutra – No comments

3231302928272625242322212019181716151413121110987654321

“Dónde está BARRAKY”

Ací tenim una aproximació al bestseller “dónde está Wally” pero en versió +18.

Qui trobe a Barraky s’endurà una llavaeta de cassola per satisfacció del mestre:

nuets3.jpg

<p€l&la>