Archivo de la categoría: Acta Oficial

Enllasos interesants

http://wordpress.com/http://www.google.es/

http://linux.org/

http://www.microsoft.es/

http://es.youtube.com/

Anuncios

Fundamental Mestre. Vídeo oficial de la despedida.

Subversió del vídeo de la despedida de Barraca. Molta faena pero ha valgut la pena P€l&la.

No es la versió completa, i la calitat no es la millor, pero 15 minuts de vídeo en internet no donem pa molt més… De totes formes, la causa es lo important. Ja l´ham vist tots.

Reunió de la boda. Dijous 14 de juny.

Bueno, después de la despedida ve la boda i com no, Barraca no se va a lliurar de les últimes “putaes” dels amics. La reunió d´ahir va ser per aclarir la forma d´entregarli els diners per part dels amics. Después de parlar i parlar arrivarem a la conclusió de que lo millor es donarli els 11o € que acordarem entre verdures, i que canviariem lo máxim que puguera o la mitat en tot cas en monedes, i que se compraríen unes cistelles de pita pa fer-ho bonico.

Per lo tant, quedarem que el dijous que vé día 21 de juny faríem l´última reunió i quedaríem pa fer la carabassá i la pegá de pancartes. Cada ú que mire en sa casa, o a on siga, si té algún llansolet vellet pa la falla de San Josep.

El disabte de matí, el día de la boda, quedarem pa comprar les verdures i tenint tots el diners o bé entregant la part de verdures que a cada ú li toquen se ficarán, clavarán o incrustarán dins d´elles, i s´arreglarán les cistelles.

Si algú te alguna cosa que objetar, pues ja sap que pot escriure comentaris sense cap de problema, i que s´estudiarán totes les propostes d´ací al día de la reunió.

Ale, pues… Alivieuse.

Frega frega…

Punt i seguit.

Punt i seguit.

La festa s´ha acabat. La despedida ha concluit…

Esperem que l´hajes disfrutat, i que tot lo mon se ho haja pasat bé. L´ilusió es lo que conta, i les ganes tamé, per aixó, tots els amics s´alegraren de voret content, Barraca.

T´ham fet patir, pero poquet (bueno, en alguns moments prou) pero has sabut aguantar. Ma que mos costá arrancar el motor… pero al final ixqué la gallineta que duies dins 😉 .

Pensem que al final ixqué tot molt bé, que ixqué de categoría, pero que sempre vols que ixca tot millor, que un amic se ho mereix tot, i que son coses que mai s´olviden.

Ara queda lo millor, ara, lo important. Ja no tindrás que disfrasarte (crec) de gallina, ja no tindrás que torcar la pols, ja no tindrás que aguantar les bromes, ara te toca prepararles, lo que si que tindrás sempre, serán els amics, sempre que vullgues, ahí estarán, i el dia de la boda te ho recordarán.

Que tingues un día molt feliç!

23-06-2007

URGENT!!!

Equipo

Mestres!!!

Que ahir no parlaremde quí duia un reproductor de dvd´s…. enrecordeuse demá per lo matí que ho parlem, bé armosant o bé mentres arreglem la mula i fem la compra…

Xé, si es que no donem pa sustos…

Dijous de faena, divendres sant i pascua…

Bó, pues después de la reunió así se mostrarán els punts clars de la despedida:

1- Esta nit (de divendres vespra) se arreplegará la mula. L´hora la sap Dani ( a poqueta nit?) .

2- Demá per lo matí, a les 10:00 qui vuiga armosar en Ca Tonet, i qui no vuiga o no puga a les 11:00 en Ca Tonet tamé. Anirem a arreglar la mula i encabant a per la beguda.

3- Hi ha un sopar d´esquirols organisat. Qui vuiga anar que parle o bé en el Jovi, o en Dani, o en el Muralla o en el Kelo. Crec que van al Martinot a dinar.

4- Per la vesprá se quedará a les 17:30 en el baix de Jose. Arreplegarem la mula, els tambors, els bombos. Important la puntualiatat. Anirem a per Barraca i farem el recorregut que ja parlarem (mireu posts arrere).  Hi ha que disfrasarlo i pasejarlo. Hi haurá misteleta, pastisets i coca de piberoig. Tamé durem pitos. La festa corre a carreg de cadascú. Tingau en conter que hi ha que dur el Blusó i el mocaor al cap. Els mocaors, pa qui no tinga se´n compraren el disabte pasat.

5- Una vegá s´acabe el recorregut, enviarem a casa a Barraca. A que se lleve el disfras i se fique el blusó. Entonces quedarem a les 21:30 en el bar La caireta.

6- El autobús ham quedat que a la 1:00 de la nit que mos arreplegará en el pont del moro (davant de CA TONET). Ahí ja vorem a on anem, per que resulta que en el pub de Burjassot no están molt per la lavor d´agrair la nostra presencia en ningún detallet com puga ser cava o xupitets o lo que siga, xe un detall.

7- Encabant anirem a la discoteca. Al final toca pagar. Tots 11€ menos Barraca que entra de vaes. Dins dels 11€ tenim una consumició.

9- Els blusons: Capitulo 1.

Ja sabeu que se tingué que comprar un cartuxo de tinta de color pa l´impresora. Que el temps ha vingut justet, i que después de fer la prova de planxa en un blusó, se quedá tot el paper transfer negre com si fora un tros d´una bolsa de fem… pués bé, Jose, menos mal, trová un llansol blanc, en el que ferem la prova de planxa i ixqué de lujo. Lo que pensavem que no tenía importancia va i mos toca per un parxe, mai millor dit. S´han retallat trosos de tela i se fará la planxa en el tros de tela blanca, i aixina podrem cosirlos o enganrxarlos en imperdibles, lo que vuiga cadascú… al blusó.

– Dani s´encarrega de repartir els de Vicente Sebastiá, el Blanquillo, els Pastors i Miguel el cosí de Barraca.

– Tomás repartirá el de César, el cunyat.

– Raúl repartirá el de Pepe pelila i Josemi.

– Carlos, repartirá uno, pero no m´enrecorde de qui era…

– Jose o Dani, crec que Jose, repartirá el del Jose, el novio de Encarni.

(Si se m´olvida algú… que envíe un comentari i rectifiquem…)

9- No dir més que ahir dijous per la nit, ferem una penjá de cartells impresionant. Que tocarem els timbres de Ca Barraca i de Ca Maria (que no es Ca Dani) i que no s´enteraren… Ausaes que estava dormint agust. La cosa que este matí m´ha sonat el movil a les 7:50 i a que no sabeu qui era… Pues sí, era Barraca cagant osties diguentmos cabrons, fills de p***s, que tenía el coche ple de cartells, la porta de sa casa i anava en María que volíen pegar una volta per el poble pa vore els cartells… el xiquet per terra, la mare plorant..

Al final, esperem que tot ixca bé, com toca, i que sobretot Barraca se ho pase lo millor que puga… QUE COLLONS, QUE PATIXCA HOME QUE PATIXCA…. je je je (es broma, home)